Vorssammuseo 3.0

maanantai 12. syyskuuta 2016

Kulttuuri + perintö + pelastus + ABC

Museotyöntekijä lukee aamulla lehdestä, että paikkakunnalla toimiva yritys on mennyt konkurssiin. Huolestunut yrityksen johtaja tai työntekijä ottaa yhteyttä museoon. Tuletteko tänne, otatteko jotain, ennen kuin kaikki kannetaan roskalavalle, tilojen täytyy olla tyhjänä mieluummin heti kuin kohta. Kulttuuriperinnön pelastustyöntekijät pitävät kokouksen ja toteavat, että yrityksen toiminta on parasta tallentaa – vastaavia sisältöjä museon kokoelmassa ei vielä ole. He jalkautuvat yritykseen sovitusti,  haastattelevat ja havainnoivat, valikoivat kokoelmiin olennaisimman tai erityislaatuisimman, myötätuntoisina  irtisanottujen työntekijöiden ahdistukselle, silti kulttuuriperintöalan ammattilaisen fokuksen säilyttäen. Kerätyt aineistot liitetään hallitusti museokokoelmaan. Aineiston huolellinen arkistointi ja luettelointi kokoelmatietokantaan sujuu nopeasti ja vaivatta, koska työvaiheelle on antaa sekä aikaa, tilat että tekijät.  Pullonkaulaa ei synny mihinkään työvaiheeseen.

Tätä on pelastusdokumentointi. Joskus…

Suomalaiset museot tekevät aktiivista kulttuuriperinnön pelastustyötä tallentaen kokoelmiinsa oman toiminta-alueensa tai toiminta-alansa esineellistä ja kuvallista historiaa sekä etenkin nykyhetkeä. Museot ovat jo useamman vuoden ajan tehneet tallennusyhteistyötä Tako-verkoston puitteissa.  Sopimalla yhteistyöstä ja omista sektoreista pystytään yhdessä tallentamaan koko ajan katoavaa menneisyyttä ja nykyhetkeä entistä laajemmin, kattavammin ja laadukkaammin.  Suomen museoiden tallennusyhteistyö on ollut menestys. 

Äkilliset pelastusdokumentoinnit ovat osa museoiden arkea. Ravintoloita, myymälöitä, pesuloita, polkupyörätehtaita, tekstiilitehtaita, paperitehtaita nousee, mutta näinä taantuman ja jälkiteollisen yhteiskunnan aikana etenkin kaatuu. Mikäli sekä yrityksissä että museoissa ei olla valppaita, paikallista työn historiaa katoaa kuin pölyhiukkasia myrskytuuleen.  Museoissa on tiukka, käytännön tulessa takoutunut työn tekemisen eetos ja sovitut käytännöt. Mutta resurssit ja ympäröivät olosuhteet vaihtelevat. Siksi myös pelastusdokumentoinnin käytännöt sekä eri museoissa että erilaisissa pelastusdokumentointitapauksissa vaihtelevat. Mikä olisi riittävää? 

Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC ( lyhennettynä Pela ABC) nostaa esiin museoiden pela-kokemuksia , niiden kipupisteitä ja yksilöllisiä ratkaisuja. Sen lisäksi se kehittää niiden avulla pelastusdokumentoinnin vähimmäismallin avuksi museoille. Projektin aikana koordinaattori jalkautuu museoihin ja kerää nauhurin, muistivihon ja kannettavan tietokoneen avulla kokoelmatyöntekijöiltä pelastusdokumentointitapauksia.  Erilaiset tapaukset sekä niiden pohjalta uutettu pelastusdokumentoinnin vähimmäismalli esitellään hankkeessa julkaistavassa e-ohjekirjassa.

Yritystoimijoita kannustetaan oman työn tallennukseen ja yhteistyöhön museoiden kanssa hankkeessa niin ikään laadittavalla  e-manuaalilla, jonka perusviesti on perustella pitävästi väittämä ”Tämä päivä on huomenna historiaa. Tallenna kulttuuriperintösi - se kannattaa! ”.

Haluaako edustamasi museo mukaan? Vai oletko yritystoimija, ja haluat kunnon perustelut sille, miksi työajasta osa pitäisi käyttää kulttuuriperinnön tallennustyöhön? Vai onko yrityksessäsi kaikki kunnossa – yrityksen brändi, työviihtyvyys ja tulos kohentunut hyvän oman työn historian dokumentoinnin ja arvostuksen kautta?   Haluaisitko olla esimerkki?  Vai – haluatko muuten vain tietää hankkeen vaiheista, ja toivot, että tiedotus jatkossa varmasti tavoittaa sinut?

Ota yhteyttä: projektikoordinaattori Kristiina Huttunen, Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC, kristiina.huttunen@forssa.fi , 03-4141 5101

Tervetuloa mukaan hankkeeseen!

Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC on vuoden kestävä museoalan kokoelmatyöhön suuntautuva kehityshanke, joka kerää Takon 4.poolin ja muiden poolien museoiden pelastusdokumentointikokemuksia. Hanketta tukee valtio Museoviraston myöntämän innovatiivisille hankkeille tarkoitetun avustuksen turvin. Hanketta hallinnoidaan Forssan museosta käsin.   


Turun museotoimen rakennustutkija Sanna Kupila esittelee Leafin pelastusdokumentoinnin
loppuraporttia. Turussa pelastusdokumentointeja on tehty useita vuosien mittaan, sekä omana
työnä että yhteistyössä muiden museoiden ja toimijoiden kanssa. Kuva KH/Forssan museo.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti